Pracownia Radiestezyjna "EMNEO" A.Świąć
Jesteś tu: Aktualności Plan budowy ?
 
 
Menu witryny
O nas
Aktualności
Uprawnienia
Usługi
Prace badawcze
Emiter EMNEO
Kontakt
Napisz do nas
Mapa dojazdu
Linki
Szukaj na stronie
Administrator
Pogoda

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Imieniny

21 Lutego 2024
Środa
Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks,
Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega
Do końca roku zostało 315 dni.
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Statystyka
Użytkowników : 2
Artykułów : 14
Zakładki : 2
Odsłon : 163293
Plan budowy ? PDF Drukuj Email

M Y Ś L ……

P L A N   B U D O W Y ……

N I E S K O Ń C Z O N O Ś Ć …….

N i e s k o ń c z o n o ś ć - wszystko to, co bez naruszenia logiki możemy sobie wyobrazić jako nieskończone.

Troista natura nieskończoności:

1. P r z e s t r z e ń
2. C z a s
3. Z b i ó r   l i c z b   n a t u r a l n y c h

Przestrzeń można opisać w oparciu o troistą rozciągłość:
- długość
- szerokość
- wysokość

Czas ma troistą naturę:
- teraźniejszość
- przeszłość
- przyszłość

Trzy wymiary przestrzeni powiązane z troistą naturą czasu tworzą czterowymiarowe pojęcie czasoprzestrzeni.Ponieważ zarówno czas jak i przestrzeń,związane są z nieskończonością i przejawiają się w trojaki sposób,należ zwrócić uwagę na pojęcie liczby ,mistykę liczb oraz związki między liczbami i światem materialnym a może nawet niematerialnym.
W trzecim elemencie nieskończoności,w zbiorze liczb naturalnych,zawarta jest najbardziej inteligentna informacja: wzór rozkładu   l i c z b   p i e r w s z y c h.
W miarę wzrostu liczb,częstość występowania liczb pierwszych maleje.
Spadek częstości liczb pierwszych przebiega zgodnie z logarytmem naturalnym o podstawie e=2,718…czyli tzw.liczbą Eulera.Na uwagę zasługuje fakt,że wszystkie procesy fizyczne podporządkowane są równaniom opartym na logarytmie naturalnym.Ponieważ spadek częstości liczb pierwszych wiąże się również z logarytmem naturalnym,obraz świata fizycznego musi być następstwem rozkładu liczb pierwszych.
Tak więc nieskończoność ma troistą naturę.Widoczna tu analogia do wyobrażenia Boga w religii Zachodu – Ojciec,Syn i Duch Święty – jest nie tylko godna uwagi,ale i fascynująca matematycznie.

T r o i s t a   n a t u r a    e l e m e n t ó w    b u d u j ą c y c h     W S Z E C H Ś W I A T :

Chemia jest nauką o materiałach.Wszelka materia występuje w formie związków chemicznych,składających się z około 80 stabilnych pierwiastków.

Troista natura pierwiastków chemicznych :
1. pierwiastki stabilne uporządkowane według kolejnych liczb od 1 do 83 bez pierwiastków o liczbach porządkowych 43 i 61,
2. naturalne pierwiastki radioaktywne o l.porz.84do92,
3. pierwiastki wyłącznie sztuczne o l.porz.93 do 106.

Pierwiastki chemiczne zbudowane z trzech rodzajów cząstek:
1. protony,
2. neutrony,
3. elektrony.

Trzy odmiany radioaktywnego rozpadu:
1. promieniowanie radioaktywne alfa,
2. promieniowanie radioaktywne beta,
3. promieniowanie radioaktywne gamma.

Stabilne pierwiastki w normalnej temperaturze występują w jednym z trzech stanów:
- gazowym,
- ciekłym,
- stałym.

Trzy grupy pierwiastków:
- niemetaliczne,
- półmetaliczne,
- metaliczne.

Trzy typy wiązań które łączą pierwiastki jedne z drugimi:
- wiązania jonowe,
- wiązania atomowe,
- wiązania metaliczne.

Chemia organiczna ma troisty charakter : węgiel może tworzyć trzy rodzaje wiązań:
- wiązania pojedyncze,
- wiązania podwójne,
- wiązania potrójne.

Tego typu wiązania mogą tworzyć tylko trzy istniejące we Wszechświecie pierwiastki:
- węgiel,
- azot,
- tlen.

Biochemia: wszystko co żywe zbudowane jest z 19 + 1 aminokwasów:
- 19 aminokwasów lewoskrętnch,
- 1 aminokwas który można uznać za lewo i prawoskrętny,
- prawoskrętne nie występują w przyrodzie,można je jednak otrzymać laboratoryjnie.

Życie na Ziemi to wspólnota trzech form istot  żywych:
- roślin,
- zwierząt,
- ludzi.

Rośliny wytwarzają trzy substancje odżywcze,którymi żywią się zwierzęta i ludzie:
- cukier,
- tłuszcze,
- białko.

Cykl produkcyjny i odżywczy utrzymywany jest w ciągłym ruchu przez trzy związki porfirynowe:
- chlorofil,
- heminę,
- kobalaminę.

F i z y k a rozróżnia trzy odmiany magnetyzmu:
1. paramagnetyzm ( tlen i tlenek węgla – magnetyczne ),
2. diamagnetyzm (azot,argon, dwutlenek węgla - niemagnetyczne )
3 ferromagnetyzm.

Radiestezja rozróżnia trzy rodzaje promieniowań :
1. promieniowania elektromagnetyczne,
2. promieniowania magnetyczne,
3. promieniowania elektryczne.

 

Poprawiony: piątek, 11 listopada 2016 08:54
 
U nas
emneo2.jpg
Informacje

PRACOWNIA RADIESTEZYJNA
Andrzej Świąć

42-100 Kłobuck,
ul. 11-go Listopada 50
woj. Śląskie, Polska

kom.: +48-691-917-495

e-mail
swiacandre0@gmail.com

Aktualności regionalne
Czestochowa.wyborcza.pl
Aktualności z Częstochowy
Gazeta.pl
 
Top! Top!